ራዕይ፣ተልዕኮና እሴቶች ራዕይ፣ተልዕኮና እሴቶች

ራዕይ

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በ2012 ዓ.ም ተደራሽነት ያለው ሕግ በማውጣትና በማስተግበር ተምሳሌት ከሆኑ አስር የዓለም የከተማ ምክር ቤቶች አንዱ መሆን@
 

ተልዕኮ

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የመልካም አስተዳደር፣የልማት፣የዲሞክራስያዊ ስርዓት ግንባታን የሚያረጋግጡ ከተማ አቀፍ ህጎችን ህዝቡን አሳተፎ ማውጣት፤ አስፈጻሚ አካላትን በመከታተልና በመቆጣጠር ፣የም/ቤቱን እንቅስቃሴዎችና ውሳኔዎች በማሳወቅ የከተማውን ነዋሪ ተጠቃሚ ማድረግ፡፡

የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት እሴቶች

  1. የሕዝቡን ውክልና እናረጋግጣለን
  2. በእምነትና በእውቀት እንመራለን
  3. በምክር ቤቱ የዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲረጋገጡ በትጋት እንሰራለን
  4. በምክር ቤቱ የመቻቻል ባሕልን እናዳብራለን
  5. ኪራይ ሰብሳቢነትን እንታገላለን
  6. ሕዝቡን በታማኝነትና በቅንነት እናገለግላለን
  7. ለሕዝብ ተጠቃሚነት ተግተን እንሰራለን
  8. የሕግ የበላይነትን እናረጋግጣለን፡፡