አስተዳደራዊ አወቃቀር አስተዳደራዊ አወቃቀር

Meseret Mekonnen - Head of Secretariat of Addis Ababa City Councilየአዲስ አበባ ከተማ ም/ቤት ጽ/ቤት አደረጃጀትና አሠራር
የም/ቤቱ ጽ/ቤት የተቋቋመበት ዋናው ዓላማ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በከተማ አስተዳደሩ ቻርተር የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር በአግባቡ እንዲያከናውንና ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማስቻል በማስፈለጉ፤
የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት በተሻሻለው የከተማ አስተዳደሩ ቻርተር አዋጅ ቁጥር ፫፻፷፩/፲፱፻፺፭ ዓ.ም አንቀፅ 14 (2) (ሠ)መሠረት ህጋዊ ሰውነት ያለው ሆኖ በህግ ማቋቋም በማስፈለጉ፤

 

 

የም/ቤቱ ጽ/ቤቱ ተግባር
የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ጽ/ቤት ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር  34 /2004 ተቋቁሟል፡፡    

  • የም/ቤት ጽ/ቤት በከተማ ደረጃ በዋናነት ሲገኝ በክ/ከተማና የወረዳ ም/ቤቶች በጽ/ቤት ደረጃ አልተዋቀሩም
  • በክ/ከተማና በወረዳ ደረጃ አሰራሩ የተዘረጋ ሲሆን በከተማ በቀድሞው 3 ዋና የሥራ ሂደቶችና 5 ደጋፊ የሥራ ሂደቶች፤ እንዲሁም 2 የስራ ክፍሎች  እና በ1 ቡድን ተዋቅረው የነበረ ሲሆን   በአዲሱ የነጥብ ስራ ምዘና ምዘናና የደረጃ አወሳሰን ዘዴ (ጄኢጂ) በ8 ዳይሬክቶሬቶች ተደራጅቷል፡፡  ይህ መዋቅርም በክ/ከተማ ደረጃ በ3 ቡድን እንዲሁም በወረዳ በ2  ቡድን የተደራጀ ነው፡፡
  • የከተማው ም/ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ በሹመት የሚመደብ ሲሆን  ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤው ነው፡፡
  • የም/ቤቱ ጽ/ቤት  ኃላፊ የአስተባባሪ ኮሚቴው አባል ነው፡
  • በም/ቤቱ ጽ/ቤት የሚገኙ ሁሉም ዳይሬክተሮች ተጠሪነታቸው ለም/ቤቱ ጽ/ቤት ኃላፊ ፡፡
  • የም/ቤቱ ጽ/ቤት ባለሙያዎች የቅጥር ሁኔታ በሲቪል ሰርቪስ ህጎች መሰረት የሚፈፀም ነው፡፡
  • ለፅ/ቤቱ የሚመደበው በጀት በም/ቤቱ ቀርቦ እንደሌሎች ሴክተር ቢሮዎች በጋራ የሚጸድቅ ነው፡፡
  • በአዲሱ የሥራ ሂደት ጥናት መሠረት የከተማው ም/ቤት ጽ/ቤት ቋሚ ኮሚቴዎችንና ም/ቤቱን በሚደግፍ ሁኔታ የተዋቀረ ሲሆን በተመሳሳይ
  • በክ/ከተማና በወረዳም የአሰራር ስርዓቱ  ተዘርግቷል፡፡
  • በም/ቤት ጽ/ቤቱ የፕሮሰስ ካውንስል በጽ/ቤቱ ኃላፊ የሚመራ ሲሆን  በየ 15 ቀኑ የግንኙነት ጊዜ አለው፡፡ከክፍለከተማ ጋር በየወሩ የግንኙነት ጊዜ አላቸው፡፡

ገጾች: 1  2