ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎች ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎች

ከንቲባ ጽህፈት ቤት
ስልክ: +251-111-55 81 09
+251-111-55 81 10
+251-111-55 01 11
ፖ.ሳ.ቁ: 356 or 2445
ኢሜል: Mayor@ethionet.et
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
ስልክ: +251-111-56 23 94
+251-111-56 23 96
ኢሜል: addisababac@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 9137
ምክትል ከንቲባ
ስልክ: +251-111-561869
ኢሜል: aacg.dm@ethionet.et
መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ
ስልክ: +251-111-56 23 99
ኢሜል: addisababac@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 9137
ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
ስልክ: +251-11 157 28 62
ፋክስ: +251-11 155 37 55
ፖ.ሳ.ቁ: 5212
ኢሜል: aa_tc@ethionet.et
ትምህርት ቢሮ
ስልክ: +251-111-55 00 77
ፋክስ: +251-111-56 28 60
ፖ.ሳ.ቁ 744
ኢሜል: aa.cgec@ethionet.et
ደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽ/ቤት
ፋክስ: +251-111-55 87 00
ኢሜል: acts-dro@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 29935
መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ
ስልክ: +251-113-71 34 00
ፋክስ: +251-113-71 29 82
ፖ.ሳ.ቁ: 9206
መንገዶች ባለሥልጣን
ስልክ: +251-911-20 49 87
www.ethionet.et/~aata
ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ
ስልክ: +251-111-55 26 80
ፋክስ: +251-111-55 16 85
ፖ.ሳ.ቁ: 205
ኢሜል: aa.cgfb@ethionet.et
ከንቲባ ጽህፈት ቤት
ስልክ: +251-111-55 81 09
+251-111-55 81 10
+251-111-55 01 11
ፖ.ሳ.ቁ: 356 or 2445
ኢሜል: Mayor@ethionet.et
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
ስልክ: +251-111-56 23 94
+251-111-56 23 96
ኢሜል: addisababac@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 9137
ምክትል ከንቲባ
ስልክ: +251-111-561869
ኢሜል: aacg.dm@ethionet.et
መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ
ስልክ: +251-111-56 23 99
ኢሜል: addisababac@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 9137
ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
ስልክ: +251-11 157 28 62
ፋክስ: +251-11 155 37 55
ፖ.ሳ.ቁ: 5212
ኢሜል: aa_tc@ethionet.et
ትምህርት ቢሮ
ስልክ: +251-111-55 00 77
ፋክስ: +251-111-56 28 60
ፖ.ሳ.ቁ 744
ኢሜል: aa.cgec@ethionet.et
ደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽ/ቤት
ፋክስ: +251-111-55 87 00
ኢሜል: acts-dro@ethionet.et
ፖ.ሳ.ቁ: 29935
መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ
ስልክ: +251-113-71 34 00
ፋክስ: +251-113-71 29 82
ፖ.ሳ.ቁ: 9206
መንገዶች ባለሥልጣን
ስልክ: +251-911-20 49 87
www.ethionet.et/~aata
ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ
ስልክ: +251-111-55 26 80
ፋክስ: +251-111-55 16 85
ፖ.ሳ.ቁ: 205
ኢሜል: aa.cgfb@ethionet.et