ካቢኔ ካቢኔ

የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የካቢኔ አባላት መስሪያ ቤቶች ዝርዝር

 1. መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ
 2. ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ
 3. ኮንስትራክሽን ቢሮ
 4. ቤቶች  ልማትና  አስተዳደር  ቢሮ
 5. መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ
 6. ንግድ ቢሮ
 7. እንዱስትሪ  ቢሮ
 8. ትምህርት ቢሮ
 9. ጤና ቢሮ
 10. ሴቶችና  ህፃናት ቢሮ
 11. መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ
 12. ወጣቶችና  ስፖርት  ቢሮ
 13. ባህልና ቱሪዝም ቢሮ
 14. ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ
 15. ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ
 16. ፍትህ ቢሮ
 17. ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ
 18. ፐብሊክ ሰርቪስና  የሰው ሃብት ልማት ቢሮ
 19. ከተማ ስራ አስኪያጅ
 20. ከንቲባ ጽ/ቤት
 21. ፕላን ኮሚሽን
 22. ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና  ኤጀንሲ
 23. ከፍለ ከተሞች