ቦሌ ክፍለ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ

Bole Subcity on Mapየቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር
 • የክፍለ ከተማው የቆዳ ስፋት፡- 122.08 ኪ.ሜ/ካሬ
 • የክፍለ ከተማው የህዝብ ብዛት፡- 528 ሺህ 900 ሲሆን ከዚህ ውስጥ የወንድ 154 ሺህ 542፣ የሴት 174 ሺህ 358
 • በካሬ /ሜ የሰፈረ ሰው፡- 2694.1
 • የክፍለ ከተማው መገኛ ቦታ ፤-ኮከብ ህንፃ አጠገብ

የክፍለ ከተማው ሥልጣንና ተግባር

 • ክፍለ ከተማው ባልተማከለ የሥልጣን ክልል መርህ በተሰጠው የቦታ ክልል ማዘጋጃ ቤት በመሆንና ከከተማው ማዕከል ጋር በመቀናጀት ይሰራል፡፡
 • በስሩ የሚገኙትን ወረዳዎች ያስተዳድራል
 • በአካባቢያው ህግና ሥርዓት የማስከበር ኃላፊት አለበት
 • የክፍለ ከተማው ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ነው፡፡

የክፍለ ከተማው ምክር ቤት

 • የክፍለ ከተማውን የኢካኖሚ፣ የማህበራዊ ልማት እና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ዕቅድ ያፀድቃል
 • የምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ምክትል አፈ ጉባኤ እና ፀሐፊ ከአባላቱ መካከል ይመርጣል፡፡
 • የክፍለ ከተማውን ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ አብላጫ የምክር ቤት መቀመጫ ባለው የፖለቲካ ድርጅት አቅራቢነት ከአባላቱ መካከል ይመጣል፡፡
 • በክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቅራቢነት የክፍለ ከተማውን ቋሚ ኮሚቴ አባላትን ሹመት ያፀድቃል፡፡
 • ከከተማው ምክር ቤት የሚመደብለትን በጀት ይደለድላል
 • የክፍለ ከተማውን ምክር ቤት ኮሚቴዎች ያቋቁማል፡፡
 • ከክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈፃሚ ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፖርት ይቀበላል፣ መርምሮ ውሳኔ ይሠጣል፡፡
 • የክፍለ ከተማው ምክር ቤት ስለ አሠራሩ የሚወስን ውሰጠ ደንብ ያወጣል፡፡

ክፍለ ከተው በሥሩ 14 ወረዳዎችን አቅፏል

በክፍለ ከተማው ተጠቃሽ የሆኑ ተቋማት

 • የኢትዮጵያ አየር መንገድ

በክፍለ ከተማው ውስጥ የሚገኙ ተጠቃሽ ሆቴሎች

 • ኢምፔሪያል ሆቴል
 • ዲሊኑፖል ሆቴል
 • ድሪም ላይነር ሆቴል
 • ዳሙ ሆቴል
 • ሀርመኒ ሆቴል
 • ፖኖራማ ሆቴል
 • ካሌብ ሆቴል
 • ኬዜድ ሆቴል