አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ

የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አስተዳደር

Addis Ketema Subcity on Mapየክፍለ ከተማው ጽ/ቤት መገኛ ቦታ - መሳለሚያ አካባቢ

የክፍለ ከተማው የቆዳ ስፋት - 7.41 ኪ.ሜ/ካሬ

የክፍለ ከተማው የህዝብ ብዛት - 27 ሺህ 644 ሲሆን ከዚህ ውስጥ የወንድ ብዛት 132 ሺህ 825፣ የሴት ብዛት ደግሞ 138 ሺህ 819 ነው፡፡

በካሬ/ሜ. የሠፈረ ሠው - 36,659.1    

የክፍለ ከተማው ስልጣንና ተግባር

 • ክፍለ ከተማው ባልተማከለ የሥልጣን ክፍፍል መርህ በተሠጠው የቦታ ክልል ማዘጋጃ ቤት በመሆንና ከከተማው ማዕከል ጋር በመቀናጀት ይሠራል፡፡
 • በሥሩ የሚገኙትን ወረዳዎች ያስተዳድራል
 • በአካባቢያዊ ህግና ሥርዓት የማስከር ኃላፊነት አለበት
 • የክፍለ ከተማው ምክር ቤት የሥራ ዘመን አምስት ዓመት ነው፡፡
 • የክፍለ ከተማው ምክር ቤት ተጠሪነቱ ለክፍለ ከተማው ነዋሪና ለከተማው ምክር ቤት ሆኖ የክፍለ ከተማውን የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ልማት እና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ዕቅድ ያፀድቃል
 • የምክር ቤት አፈጉባኤ፣ ምክትል አፈጉባኤ እና ፀሐፊ ከአባላቱ መካከል ይመርጣል፡፡
 • የክፍለ ከተማውን ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ አብላጫ የምክር ቤት መቀመጫ ባለው የፖለቲካ ድርጅት አቅራቢነት ከአባላቱ መካከል የመረጣል፡፡
 • በክፍለ ከተማው ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቅራቢነት የክ/ከተማውን ቋሚ ኮሚቴ አባላትን ሹመት ያፀድቃል፡፡
 • ከከተማው ምክር ቤት የሚመደብለትን በጀት ይደለድላል፡፡
 • የክፍለ ከተማውን ምክር ቤት ኮሚቴዎች ያቋቁማል፡፡
 • ከክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈፃሚ ዓመታዊና ወቅታዊ ሪፖርት ይቀበላል፣ መርምሮ ውሳኔ ይሠጣል፡፡
 • የክፍለ ከተማው ምክር ቤት ስለ አሠራሩ የሚወሰን ውስጠ ደንብ ያወጣል፡፡

ክፍለ ከተማው በስሩ አስር ወረዳዎችን አቅፏል

በክፍለ ከተማው የሚገኙ ሙዚየሞች

 • መርካቶ

በክፍለ ከተማው የሚኙ አንጋፋ ቲያትር ቤት

 • ራስ ቲያትር

በክፍለ ከተማው የሚኙ ዕድሜ ጠገብ አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች

 • ደብረ ገሊላ አማኑኤል ቤተክርስቲያን
 • አንዋር መስጊድ