በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሕግ ማርቀቅና ንቃተ ሕግ የመፍጠር ወሣኝ የሥራ ሂደት የተዘጋጀ የህግ ምክር መላኪያ ቅጽ