በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሕግ ማርቀቅና ንቃተ ሕግ የመፍጠር ወሣኝ የሥራ ሂደት ንቃተ ሕግ ትምህርትና ስልጠና ግብረ መልስ መቀበያ ቅጽ